ارتباط با مشتریان

ارتباط با مشتریان

گروه فنی و مهندسی کمپرسور بهسان به منظور دفاع از حقوق مصرف کنندگان و مشتریان ، تولید و ارائه محصولات نوین برای پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای مشتریان و همچنین متمایز شدن از رقبا ، تصمیم به ایجاد واحد مدیریت ارتباط با مشتری

( CRM ) نموده است .

 

اهداف مدیریت ارتباط با مشتری :

  1. بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات برای برآورده کردن رضایت کامل مشتریان
  2. بررسی شکایات و خواسته های مشتریان در کوتاه ترین مدت 
  3. ایجاد رابطه مستمر و تعامل با مشتریان 

​مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی شکایات :

تلفن : 02146853111      داخلی : 3

ایمیل: ebrahimi@behsanair.com

 

درخواست اطلاعات                                                                                               آدرس ها